News: The Welsh Blood Service Request

image.pngThe Welsh Blood Service needs 350 donors to come forward every single day to supply hospitals in Wales.

Book your lifesaving donation athttps://wbs.wales/YsgolHeulfan

image-1.pngMae Gwasaneth Gwaed Cymru angen 350 o roddwyr i ddod ymlaen bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i ysbytai yng Nghymru.

Gwnewch apwyntiad i roi rhodd achub bywyd ynhttps://wbs.wales/YsgolHeulfan